opleiding semiconductor packaging; CITC

Chip Integration Technology Center (CITC)

Chip Integration Technology Center (CITC)

Chip Integration Technology Center (CITC) is een non-profit innovatiecentrum dat gespecialiseerd is in geavanceerde verpakkings- en integratietechnologie voor chips. Het is een plek waar bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen samenwerken om de kloof tussen academici en industrie te overbruggen en nieuwe en betere oplossingen te creëren.

Lees meer
the kraft heinz company; kraftheinz; toon van asseldonk

Heinz Productielijn

Heinz

KraftHeinz zocht intern een locatie om een aanvullende productielijn te plaatsen. Uiteindelijk heeft Elst, met ondersteuning van The Economic Board, het beste voorstel gedaan en mogen zij de nieuwe productielijn bouwen.

Over KraftHeinz Elst

De fabriekslocatie in Elst was net als locaties in Polen en Londen een kandidaat voor de start van een nieuwe productielijn. Heinz Elst heeft een projectvoorstel gemaakt. In dit proces hebben The Economic Board, de gemeente Lingewaard en de provincie Gelderland input geleverd.

Ambitie

Door de komst van een nieuwe productielijn naar Elst te ondersteunen, werkt The Economic Board aan het behoud en de verbetering van de werkgelegenheid in de regio Arnhem – Nijmegen. Ook wordt er gewerkt aan de verbetering van de winstomvang van dit bedrijf.

Rol van The Economic Board

The Economic Board ondersteunde het voortraject van de selectie. Zo heeft The Economic Board input geleverd voor het voorstel van Heinz Elst om de nieuwe productielijn naar de regio te halen. Ook zijn er Letters of Recommendation verstuurd.

Ik bedank The Economic Board voor hun steun! Die heeft zeker geholpen om de productielijn naar Elst te krijgen.
Hans Hendriksen, site manager KraftHeinz Elst

Meer weten?

Richard Dobbelmann

Richard Dobbelmann

Business associate

Richard Dobbelmann is business associate en weet als geen ander de weg in het bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen.

Ook interessant

Betrokken partijen

Koning Willem I Prijzen 2020; Koning Willem I Prijs

Koning Willem I Prijs

Koning Willem I Prijs 2018

De Koning Willem I Prijs is een innovatieve award die tweejaarlijks wordt uitgereikt door Koningin Máxima. In 2018 werd deze prijs uitgereikt in European Green Capital Nijmegen. De volgende editie vindt plaats in 2020. De prijs wordt uitgereikt in de categorieën grootbedrijf en mkb, en er is een Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap.

Lees meer
Absolute Cycling

Absolute Cycling

Absolute Cycling

Absolute Cycling werkt aan slim en verantwoord trainen. Daarvoor ontwikkelt het bedrijf een innovatieve en geavanceerde fietscomputer, de Absolute Cycling One. Samen met verschillende partners, waaronder SMA Midden Nederland, Inspiro en Flanders Make, is het doel om een innovatieve navigatiemethode op de markt te brengen die ook de gezondheid monitort.

Lees meer
OnePlanet Gelderland

OnePlanet

OnePlanet

OnePlanet is een initiatief van imec Nederland, Radboudumc, Radboud Universiteit (RU) en Wageningen Universiteit & Research (WUR). Het samenwerkingsverband heeft de handen ineengeslagen om langetermijnoplossingen te ontwikkelen die de gezondheid bevorderen en helpen bij de productie van voedsel op een duurzame en evenwichtige manier. Deze kennis wordt gebundeld in een nieuw onderzoekscentrum, met afdelingen in Wageningen en in Nijmegen: het OnePlanet Research Center.

Lees meer
Rijnlijn trolley

Rijnlijn

Rijnlijn

Een snelle verbinding tussen Arnhem en de Wageningen Universiteit & Research: dat is het doel van de Rijnlijn. De gemeenten Arnhem, Wageningen en Renkum, en de provincie Gelderland werken samen aan de realisatie van de buslijn met het uiterlijk van een tram.

Lees meer
Mercator Launch, Workshop onderhandelen, Start-ups laten groeien

Mercator Launch

Mercator Launch

Mercator Launch is bedoeld als pre-incubator en richt zich op studenten die zich willen oriënteren op het ondernemerschap. Mercator Launch brengt hen in verbinding met experts, adviseurs, investeerders, toonaangevende ondernemers, overheidsinstellingen en bedrijven, zodat de studenten in staat zijn hun ideeën verder te  ontwikkelen en te lanceren.

Lees meer
Ingredient Farm; symposium energietransitie glastuinbouw

Ingredient Farm

Ingredient Farm

Ingredient Farm richt zich op de ontwikkeling van duurzame teelt, verwerking, veredeling, processing en afzet van natuurlijke ingrediënten en specerijen in NEXTGarden. Het betreft een samenwerking tussen bedrijven uit de glastuinbouw, ingrediënten- en technieksector, kennisinstellingen en de gemeente Lingewaard. Gezamenlijk genereren zij ideeën, verkennen ze de haalbaarheid en het testen zij potentiële gewassen en technologieën in de praktijk.

Over Ingredient Farm

Ingredient Farm is een unieke samenwerking tussen veertien partijen, waaronder onderwijsinstellingen, telers en technologische bedrijven. Deze partijen werken samen om te testen of exotische specerijen zoals Spaanse peper en kurkuma (geelwortel) onder glas kunnen worden geteeld. Doordat deze kostbare ingrediënten in Lingewaardse kassen geteeld worden, kan de productieketen dicht bij huis blijven. Hiervoor moeten echter nog nieuwe teeltwijzen ontwikkeld worden.

Ambitie

Het doel van het project Ingredient Farm is om zowel lokale teelt van bijzondere ingrediënt mogelijk te maken, als om bij te dragen aan de ontwikkeling van NEXTgarden als een nationaal en internationaal toonaangevend glastuinbouwgebied.

Rol van The Economic Board

The Economic Board ondersteunt de betrokken partijen bij de aanvraag voor EFRO-subsidie.

Het is uniek dat zoveel partijen uit de keten de samenwerking opzoeken. Als gemeente kunnen we alleen maar trots zijn dat er in NEXTgarden zulke initiatieven ontstaan.
theo peren
Theo Peren, (voormalig) wethouder gemeente Lingewaard

Meer weten?

Richard Dobbelmann

Richard Dobbelmann

Business associate

Richard Dobbelmann is business associate en weet als geen ander de weg in het bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen.

Ook interessant

Betrokken partijen

InScience

InScience

InScience

InScience is hét Nederlands filmfestival voor de wetenschapsfilm, dat een podium biedt voor dialoog tussen wetenschap, kunst en maatschappij. Door middel van de kunstvorm film verheldert InScience de maatschappelijke relevantie van wetenschap en maakt deze voor een breed publiek toegankelijk.

Over InScience

Het zeer diverse filmprogramma, de aanwezigheid van een omvangrijk festivalpubliek en meer dan 200 nationale en internationale wetenschappers en filmprofessionals (regisseurs, filmproducenten, journalisten) laten tijdens InScience Dutch International Science Film Festival een ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van nieuwe inzichten ontstaan. Het festival heeft zich in korte tijd sterk ontwikkeld, en behoort nu al tot de grotere wetenschapsfilmfestivals in Europa. Internationaal is InScience opgenomen in de European Academy of Science Films. De investeringsomvang bedraagt 300.000 euro.

Feiten en cijfers 2018

10000

bezoekers

8

waardering publiek

102

publicaties

Ambitie

InScience voorziet in een behoefte die niet alleen in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen aanwezig is maar ook daarbuiten. De aanwezigheid van het filmfestival verhoogt tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van de regio. De omarming van InScience door The Economic Board zorgt voor een stevige lokale inbedding en genereert financiële ondersteuning. Mede hierdoor heeft InScience zich in korte tijd kunnen ontwikkelen tot een festival met internationale allure.

Rol van The Economic Board

InScience voorziet in een behoefte die uitstijgt boven onze regio maar tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van de regio verhoogt. De omarming van InScience door The Economic Board zorgt voor een stevige lokale inbedding en genereert financiële ondersteuning o.a. door leden en partners van de board. Mede hierdoor heeft InScience zich in korte tijd kunnen ontwikkelen tot een festival met internationale allure.

InScience, Dutch International Science Film Festival,  laat de impact van wetenschap op de samenleving zien en ondersteunt daarmee de missie van The Economic Board: de regio profileren als kennisregio. The Economic Board ondersteunt InScience niet alleen door het label supported by The Economic Board toe te kennen, maar ook door zijn netwerk actief te benaderen. Dat opent deuren voor InScience, die anders voor ons gesloten zouden blijven.
Johan van de Woestijne
Johan van de Woestijne, directeur InScience

Meer weten?

Ook interessant

Betrokken partijen

Economische Barometer

Economische Barometer

In 2016 is de Radboud Universiteit samen met VNO-NCW Arnhem-Nijmegen en The Economic Board gestart met een doorlopend onderzoek naar de economie in de regio. De Economische Barometer presenteert ieder halfjaar de uitkomsten van dit onderzoek en de stand van zaken in de regio.

Resultaten Economische Barometer

Semester 2 2017

Q1 2017

Q4 2016

Ambitie

Onder leiding van onderzoeker en hoogleraar prof. dr. Joris Knoben meet de Economische Barometer de sterktes en zwaktes van de regio Arnhem – Nijmegen. Hiermee ontstaat een onafhankelijk wetenschappelijk instrument dat als basis dient voor gesprekken tussen ondernemers en overheid, over beleid rond economische groei, innovatie en positionering van regionale topsectoren Food, Health en Energy.

Rol van The Economic Board

The Economic Board biedt de wetenschappers van de Economische Barometer een podium. Wij ondersteunen actief bij de gegevensverzameling en verbinden wetenschap met lokale ondernemersverenigingen. Wij zorgen voor verspreiding van de resultaten en leveren promotiemateriaal. Daarnaast gebruikt The Economic Board de uitkomsten van de barometer om onderwerpen binnen de triple helix te bespreken.

De Economische Barometer is de vinger aan de pols van de lokale economie. Het helpt ons om de sterke en zwakke punten van de lokale economie tijdig te signaleren en te adresseren. Door bedrijven te bevragen op hun relatie met (andere organisaties uit) de regio laat de barometer ook zien dat de regio verbinders zoals The Economic Board nodig heeft. Dankzij hen kunnen we de regio zowel nationaal als internationaal profileren en de economie hier stimuleren.
Joris Knoben
Joris Knoben, projectleider Economische Barometer

Meer weten?

Ook interessant

Betrokken partijen

1 2
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail