Connectr moet kansen bieden voor de regio, ook buiten Arnhem

Deze zomer werd Connectr – Energy innovation gepresenteerd. Door samenwerking moet er een versnelde innovatie in de duurzame energiesector plaats gaan vinden. Hoewel als locatie Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in energiestad Arnhem is gekozen, heeft Connectr toegevoegde waarde voor de hele regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen, vinden ook IPKW-directeur Kevin Rijke en Carol van Eert, burgemeester van Rheden.

Bedrijventerrein IPKW is – samen met de gemeente Arnhem, provincie Gelderland en HAN University of Applied Sciences – initiatiefnemer van Connectr. Directeur Kevin Rijke praat er vol enthousiasme over. “Arnhem heeft een aantal jaar geleden besloten om zich echt te gaan profileren als energiestad. Er kwamen middelen en het project Hotspot Energy ontstond. Wij haakten hier met IPKW graag bij aan, want we juichen de ambitie toe. Het werd tijd om ook echt iets te gaan doen in plaats van alleen dingen op papier zetten.”

Het hoofddoel is om binnen het thema ‘new energy’ echt te gaan versnellen en nieuwe economie te maken.

Dat balletje ging steeds sneller rollen en vier jaar later resulteert dat in een triplehelix-initiatief: Connectr, waar behalve de vier initiatiefnemers nu ook partijen als Oost NL, Kiemt en de TU Delft bij zijn betrokken. “Het hoofddoel is om binnen het thema ‘new energy’ echt te gaan versnellen en nieuwe economie te maken”, zegt Rijke. “Er bestaan heel veel ideeën bij allerlei organisaties, maar we vinden elkaar nu nog niet goed genoeg: niet in samenwerkingsprojecten en ook niet in het zetten van een gezamenlijke stip op de horizon.” Hij heeft er veel vertrouwen in dat dat gaat lukken. “Onder andere omdat de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen, nu veel beter verbonden is dan vroeger.”

Carol van Eert

Carol van Eert is burgemeester van Rheden, vicevoorzitter van Regio Arnhem Nijmegen en lid van The Economic Board.

Carol van Eert, burgemeester van de gemeente Rheden, is het helemaal eens met die roep om samenwerking. Hij is vicevoorzitter van de Regio Arnhem Nijmegen en lid van The Economic Board, en vanuit die rollen kwam Connectr al snel op zijn pad. “In de opgave die we als regio hebben zijn campussen waar kennis- en innovatieontwikkeling plaatsvinden van groot belang. Ik ben er heilig van overtuigd geraakt, en dat gevoel wordt door deze coronacrisis alleen maar versterkt, dat samen bij elkaar zitten en alle denkprocessen op tafel leggen uiteindelijk zorgt voor de mooiste oplossingen. Dat geldt voor het maken van beleid hier in de gemeente, maar ook voor het ontwikkelen van nieuwe producten. Silicon Valley in de Verenigde Staten is daar een mooi voorbeeld van. Soms moet je als bedrijf daarvoor iets minder competitief denken, maar uiteindelijk levert je dat alleen maar voordeel op.” Overheden moeten de rol pakken in het propaganderen en faciliteren daarvan, vindt Van Eert. “Er moet een gelegenheid gecreëerd worden richting succes.”

Breder dan Arnhem

Rijke hoopt dat zoveel mogelijk geschikte bedrijven zich aansluiten. Die bedrijven hoeven zeker niet per se uit de regio Arnhem te komen. “Het vraagstuk van de energietransitie en de klimaatverandering is natuurlijk geen Arnhems vraagstuk. Het samenwerken stopt niet bij de grens van een gemeente. We kijken naar andere regio’s in Nederland, en over de grens naar Duitsland. We zetten hoog in, in allerlei opzichten, gaan voor een vijfjarig traject met een budget van 140 miljoen euro. Dat we in Arnhem zitten is eigenlijk niet belangrijk, we hadden ook in Lutjebroek kunnen zitten. Bedrijven die meedoen moeten dat niet doen vanwege Arnhem, maar vanwege het onderwerp.”

Als er vanuit Connectr mooie concepten ontstaan die interessant zijn voor de markt, dan zal de productie zich over een groter gebied verspreiden.

Ook Van Eert vindt dat Connectr niet als een Arnhems initiatief moet worden gezien: “Als er vanuit Connectr mooie concepten ontstaan die interessant zijn voor de markt, dan zal de productie zich over een groter gebied verspreiden. Het kan echt toegevoegde waarde bieden voor de grotere regio en dat willen we graag faciliteren. Gelukkig ontstaan er, ook op andere terreinen, steeds meer van dit soort initiatieven, in combinatie met onder meer Wageningen en Nijmegen.”

Met een voorbeeld geeft hij aan hoe dat groter denken er volgens hem uit moet zien. “We hebben een prachtig waterstofbedrijf in onze gemeente, Ansaldo Thomassen, en ik heb dat geattendeerd op Connectr. Ik denk dat dat kansen biedt, al zou dat misschien kunnen betekenen dat het bedrijf verhuist naar onze buurtgemeente.”

De impuls aan de bredere regio is nodig, vindt Rijke. “Regio’s als Delft, Eindhoven en Groningen halen meer subsidie binnen dan onze regio, omdat ze beter georganiseerd zijn. Ook trekken te veel talentvolle mensen hier weg, terwijl de omgeving om te wonen fantastisch is. Blijkbaar heeft de regio te weinig te bieden om de ambities van die mensen te vervullen. Connectr gaat dat voor een deel invullen.”

Interesse

Kevin Rijke Connectr IPKW

Kevin Rijke is directeur van IPKW.

Er is nu al veel interesse, vertelt Rijke. “Vanuit ruim honderd organisaties is er echt concrete belangstelling.” Dat zijn allerlei soorten bedrijven en onderwijsinstellingen: groot en klein, jong en oud en uit alle mogelijke hoeken van de energiesector. Ze zoeken bij Connectr onder andere onderzoekstrajecten, afstudeerders, huisvesting, faciliteiten of de mogelijkheid om op te schalen. “De brede mix moet de sleutel naar het succes worden. Hoe mooi zou het zijn als een kleine start-up met een nicheoplossing iets heel cruciaals bijdraagt aan de brede roadmap van bijvoorbeeld Alliander.”

De gemeenteraad in Arnhem heeft al toegezegd mee te doen en we hebben ons businessplan nu ook formeel ingediend bij de provincie.

Behalve met de zoektocht naar ondernemers is Connectr onder andere bezig met het enthousiast maken van overheden en de zoektocht naar financiële ondersteuning. “De gemeenteraad in Arnhem heeft al toegezegd mee te doen en we hebben ons businessplan nu ook formeel ingediend bij de provincie. Verder zijn we onder andere bezig met communicatie, het opzetten van de kernorganisatie en het vormgeven van het gebouw. Maar we voeren vooral heel veel leuke gesprekken met enthousiaste partijen uit het hele land.”

Cluster Energy

Civic entrepreneur Jeroen Herremans van het cluster Energy is als aanjager betrokken bij Connectr. Het iconisch cluster Energy van The Economic Board levert met ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën de basis voor het realiseren van innovaties, die op hun beurt weer een grote invloed hebben op de maatschappelijke uitdagingen rondom de energietransitie.

Meer over Connectr

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail