webinar groeiversneller; mkg; aanvragen COL; investor readiness program; groeiversneller food; webinar reshoring; Bart Heuts Oost NL Duurzame ontwikkeling, de kracht van Gelderland en Overijssel; noodhulp start-ups; Wendy de Jong directeur Oost NL

Aangekondigde noodhulp start-ups en scale-ups loopt voor regionale ondernemers via Oost NL

Er komt 100 miljoen euro beschikbaar voor overbruggingsleningen aan start-ups, scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven. Dat maakte het kabinet dinsdagavond 7 april bekend. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), waaronder Oost NL, gaan de leningen verstrekken. Over de uitvoering en de criteria van de noodhulp start-ups en scale-ups wordt nu druk overlegd.

Lees hier alle maatregelen voor ondernemers uit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen die momenteel genomen worden

Veel start-ups ervaren of verwachten financiële problemen door de coronacrisis. Wanneer potentiële investeerders in financieel zwaar weer komen, merken zij de gevolgen daarvan heel snel. Ook vallen ze buiten de meeste kabinetsregelingen die nu zijn genomen. TechLeap voerde een enquête uit, waaruit bleek dat tachtig procent van de ondervraagde start-ups financiële problemen verwacht. 67 procent had behoefte aan een overbruggingsfinanciering. Ook de ROM’s zelf, die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van alle investeringen in Nederland, vrezen voor acute financiële nood voor veel van dit soort bedrijven.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s, TechLeap en InvestNL hebben daarom samen aan een plan gewerkt om deze groep ondernemers noodhulp te bieden. De laatste twee organisaties werken ook nog samen aan een gezamenlijk programma voor innovatieve start-ups en scale-ups.

Invulling noodhulp start-ups

De aanvragen van bedrijven voor overbruggingsfinanciering zouden vanaf 20 april gedaan moeten kunnen worden, zo is het doel. Dat gebeurt via de verschillende ROM’s. Oost NL is de ROM van de provincies Gelderland en Overijssel. Tot die datum moeten er nog wel veel puntjes op de i worden gezet. De ROM’s zijn momenteel met elkaar en met het ministerie in overleg over de uitvoering. De vragen welke criteria er gelden en welke bedrijven in aanmerking komen zijn uiteraard belangrijke punten in dat overleg. Ook over de rente, de looptijd van de leningen en de aanvraagprocedure wordt nu gesproken.

Sommige dingen zijn al wel duidelijk. Zo is de honderd miljoen euro een totaal voor heel Nederland. Er komt geen verdeelsleutel per regio. “Het geld gaat niet naar de regio, maar naar de bedrijven. Zij moeten de aanvragen doen”, laat Oost NL via een woordvoerder weten.

Het bedrag is een noodinstrument om te zorgen voor een tijdelijke overbrugging naar een break-even-punt of een nieuwe ronde met investeringen. De hoogte van de mogelijke leningen varieert van vijftig duizend tot twee miljoen euro. Na de eerste serie aanvragen wordt gekeken of het plan een vervolg krijgt, zo vertelt Oost NL. “Als er veel vraag is, komt er mogelijk een uitbreiding.”

Zodra er meer bekend is, wordt hier door Oost NL over gecommuniceerd.

Andere acties

Oost NL onderneemt ook andere acties om ondernemers, waaronder start-ups en scale-ups, overeind te houden. Het voert nu extra veel adviesgesprekken met ondernemers. Het geeft hen de mogelijkheid om aan Oost NL uitstaande leningen met uitstel terug te betalen.

Daarnaast organiseerde Oost NL een webinar over ‘exportkansen’ en is het van start gegaan met virtuele gesprekken met buitenlandse investeerders. Ook zijn er extra gesprekken met bedrijven in de health-sector over het bij kunnen dragen aan de bestrijding van het COVID-19-virus, op welke manier dan ook.

Ondernemers kunnen zich ook inschrijven voor het Corona Rebuild Program. Het programma is bedoeld om bedrijven tijdens en na de coronacrisis perspectief te bieden. Het Corona Rebuild Program start op 15 april. Lees hier meer.

Meer over corona

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail