interessante subsidiemogelijkheden

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (vierde kwartaal 2022)

Of het nu subsidies, fondsen, regelingen of prijzen zijn, als ondernemer zijn er allerlei mogelijkheden beschikbaar om je netwerk te vergroten en broodnodig geld binnen te halen. We zetten, zoals elk kwartaal, vijf interessante voorbeelden daarvan op een rij.

Hightech en AI

Value Creation Capital (VCC) richt twee fondsen op om snelgroeiende start-ups en scale-ups binnen de domeinen Hightech en AI te ondersteunen. Andere investeerders, naast VCC, zijn TNO Tech Transfer Holding, Oost NL en Innovatiefonds Overijssel (IFO).

Het eerste fonds van de twee is het VCC Deep Tech Fund, met een omvang van maximaal 50 miljoen euro, voor innovatieve scale-ups. Daarnaast is er het VCC Deep Tech Seed Fund, waarin 10 miljoen euro beschikbaar is, voor scale-ups in een vroegere fase (seed en early scale-ups). In het persbericht van VCC staan geen details over de manier van inschrijven, maar wel een mailadres (w.vandenberg@valuecreationcapital.com) en een telefoonnummer.

Stikstof en landbouw

Het is een meer dan actueel thema: stikstofemissie in de agrarische sector. De provincie Gelderland stelt nu subsidie beschikbaar voor mogelijke innovaties. De subsidieregeling bestaat uit twee delen. Allereerst gaat het om innovaties die gericht zijn op het verlagen van de uitstoot van stikstof in stalsystemen. Subsidie aanvragen kan daarnaast ook voor investeringen in bestaande technieken die bewezen hebben de uitstoot of neerslag van stikstof te kunnen verminderen.

Voor het onderdeel innovatie komen alleen samenwerkingsverbanden in aanmerking waar minimaal één veehouderij bij is betrokken. Voor het onderdeel modernisering kan een individuele veehouderij subsidie aanvragen. De maximale bijdrage hangt van veel factoren af, maar kan oplopen tot maximaal 800.000 euro per aanvraag voor het onderdeel innovatie en maximaal 150.000 euro voor een modernisering. Hier staat meer informatie en kunt u ook een aanvraag indienen.

Innovatieprojecten

De EU keurde deze zomer het Oost-Nederlandse voorstel voor de besteding van ruim 82 miljoen euro aan EFRO-subsidies goed. Dat had tot gevolg dat het fonds op 15 september voor het eerst werd opengesteld. Ondernemers kunnen nu een subsidie aanvragen voor algemene innovatieprojecten en energie-innovatieprojecten. Het gaat daarbij om samenwerkingsverbanden van MKB-ondernemingen, of van MKB-ondernemingen met grootbedrijven en/of kennisinstellingen.

Voor die eerste openstelling is in Gelderland en Overijssel een bedrag van 15 miljoen euro beschikbaar. Dat geld wordt verdeeld volgens het first come first serve principe. Op deze pagina is meer informatie te vinden, ook over het indienen van een aanvraag.

Duurzame vrachtauto’s

Ondernemers die een duurzame CNG- of LNG-vrachtauto willen kopen of leasen kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie. Daarmee wil de provincie schoon en duurzaam goederenvervoer stimuleren. De subsidie bedraagt 8.000 euro per vrachtauto.

Bedrijven met minimaal één vestiging in Gelderland mogen voor maximaal zeven vrachtauto’s subsidie aanvragen. Offertes voor de koop of lease van de vrachtauto(‘s) mogen niet ouder zijn dan één jaar. De subsidie loopt tot eind 2023. Meer informatie staat hier.

Prijs voor starters

Wie meedoet aan de verkiezing ‘Starter met Impact Oost-Nederland 2022’ kan een prijs van 7.500 euro winnen. De prijs is bedoeld voor iedereen die de afgelopen vijf jaar is gestart met een onderneming die bijdraagt aan een duurzame toekomst voor onze maatschappij.

De verkiezing wordt georganiseerd door het Startversneller-programma van Oost NL, in samenwerking met de provincies Gelderland en Overijssel. Wie mee wil doen moet wel heel snel zijn: de inschrijving sluit op 1 oktober. Op vrijdagmiddag 18 november vindt de feestelijke uitreiking op een speciale locatie plaats. Daar zijn onder meer gedeputeerden en statenleden van de provincies Gelderland en Overijssel aanwezig. Zie hier voor meer informatie.

Meer over subsidies

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail