Paul Maassen - energy

Paul Maassen

Paul Maassen

06-25 27 78 78

Lid helixgroep cluster Energy en bestuursadviseur bij gemeente Arnhem

Paul Maassen heeft vanuit verschillende overheidsorganisaties gewerkt aan de (ruimtelijk) economische ontwikkeling van steden en regio’s. De laatste jaren deed hij dat vooral op het gebied van innovatieve clustervorming en het ecosysteem rondom financiering en begeleiding van start-ups. Nu is hij verantwoordelijk voor de programmalijn Hotspot Energy binnen het economisch programma van Arnhem.

Mijn ambitie is om de regio Arnhem – Nijmegen nog meer als Hotspot Energy nationaal en internationaal op de kaart te zetten . Daarom wil ik me graag inzetten om partijen te verbinden en om regionale nieuwe initiatieven op het gebied van Energy verder te helpen en daarmee bij te dragen aan het versterken van het cluster Energy.

Meer over Energy

Delen

TwitterLinkedInEmail