EFFoST Talent Program

Het EFFoST, European Federation of Food Science and Technology, Talent Program wil een brug slaan tussen de kennisinstellingen en het bedrijfsleven in de agrifoodsector. Op dit moment is de subsidieaanvraag in behandeling.

Over EFFoST Talent Program

Met het EFFoST Talent Program willen de betrokken partners een breed netwerk van belanghebbenden opzetten, waarin samenwerking tussen organisaties wordt gezocht en gebruikt om het juiste talent aan te trekken. Er bestaat momenteel een kloof tussen studententalenten en het banenaanbod. Het Talent Program moet de brug vormen over deze kloof.

EFFoST is hierbij de hub die de partijen verbindt en toegang heeft tot een uitgebreid Europees netwerk. Potentiële partners voor het netwerk zijn:

  • Kennisinstellingen in Gelderland: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Wageningen Universiteit & Research, Wageningen Universiteit, Van Hall Larenstein.
  • Kennisinstellingen in Europa: University of Bologna, INRA
  • Corporaties zoals Kraft Heinz, Friesland Campina en Unilever
  • Het Gelderse mkb
  • Ondersteunende organisaties als AIESEC, Expat Center Food Valley, Food Valley NL, The Economic Board en Oost NL.

Op dit moment is een aanvraag ingediend voor subsidie met een plan voor de komende drie jaar. In het eerste jaar van het EFFoST Talent Program worden de benodigde contacten gelegd en zal de infrastructuur voor het netwerk worden uitgelegd. Ook wordt er een traineeprogramma samengesteld voor de afstudeerders. In het tweede jaar zullen de stages voor de internationale studenten bij Nederlandse bedrijven starten. Het derde jaar van het Talent Program is het pilotjaar, waarbij het programma helemaal klaar moet zijn. Dit jaar zal worden gebruikt om het programma te evalueren en de businesscase voor de komende jaren te beoordelen.

Ambitie

Het EFFoST Talent Program heeft drie doelen geformuleerd:

  1. Het identificeren van de kloof van vaardigheden bij studenten en de vraag van organisaties;
  2. Toptalenten in contact brengen met corporaties en ze een jaar lang stages laten lopen, waarbij getracht wordt het gat aan vaardigheden te verminderen;
  3. Opzetten van het Skill Platform waar kennisinstellingen en bedrijven met elkaar in contact kunnen komen.

Rol van The Economic Board

The Economic Board is partner bij de subsidieaanvraag. Daarvoor hebben wij een letter of intent  getekend. Bij de uitvoering van het programma legt The Economic Board contacten met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen.

Meer weten?

Richard Dobbelmann

Richard Dobbelmann

Business associate

Richard Dobbelmann is business associate en weet als geen ander de weg in het bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen.

Ook interessant

TwitterLinkedInEmail